Dainų tekstai > Ольга АрефьеваOrginalus tekstas

Ольга Арефьева (Ковчег) - По небу босиком

   Я
   Поцелую в губы дождь,
   Я
   Обниму на память ночь,
   Я
   Ухожу отсюда прочь - по небу босиком.
   Ухожу отсюда прочь - по небу босиком
   Успокою в коже дрожь и выпью мёд и яд -
    
   И не приду уже назад,
   Не приду
   Не приду
    
   Капля влаги в океане,
   Рыба в тёмной глубине,
   Птица в поднебесной дали -
   Вы не плачьте обо мне.
   Вы не плачьте обо мне.
   Вы не плачьте обо мне.
    
   По небу босиком,
   По небу босиком,
   По небу босиком.
    
    
   Я
   След босой ноги в песке,
   Бледный почерк на листке,
   Капля влаги в океане
   И улыбка на прощанье,
   Паутинка на ветру -
   Я уйду, а не умру.
    
   По небу босиком,
   По небу босиком,
   По небу босиком.
    
   Я...

Lotyniškas tekstas

Ol'ga Aref'jeva (Kovcheg) - Po nebu bosikom


   Ja
   Poceluju v guby dozhd',
   Ja
   Obnimu na pamiat' noch',
   Ja
   Uhozhu otsiuda proch' - po nebu bosikom.
   Uhozhu otsiuda proch' - po nebu bosikom
   Uspokoju v kozhe drozh' i vyp'ju miod i jad -
    
   I ne pridu uzhe nazad,
   Ne pridu
   Ne pridu
    
   Kaplia vlagi v okeane,
   Ryba v tiomnoj glubine,
   Ptica v podnebesnoj dali -
   Vy ne plach'te obo mne.
   Vy ne plach'te obo mne.
   Vy ne plach'te obo mne.
    
   Po nebu bosikom,
   Po nebu bosikom,
   Po nebu bosikom.
    
    
   Ja
   Sled bosoj nogi v peske,
   Blednyj pocherk na listke,
   Kaplia vlagi v okeane
   I ulybka na proshhan'je,
   Pautinka na vetru -
   Ja ujdu, a ne umru.
    
   Po nebu bosikom,
   Po nebu bosikom,
   Po nebu bosikom.
    
   Ja...
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By