Dainų tekstai > ПетлюраOrginalus tekstas

Петлюра - В старой церквушке

   В старой церквушке, у озера синего,
   Там где горят, купола золоченные,
   Старый монах, с кодилом и рясою,
   Нас обвенчает, под звуки органные.
   Старый монах, с кодилом и рясою,
   Нас обвенчает, под звуки органные.
    
   Ты укрывалась, фатой белоснежною,
   От мира ненастного, хмурого, серого,
   Мы поцелуемся, милые, нежные,
   Богу покорные, в бога уверуя.
   Мы поцелуемся, милые, нежные,
   Богу покорные, в бога уверуя.
    
   Ты обнимала, меня целовала,
   Ласковым взглядом, меня провожала,
   Может не встретимся, больше с тобою,
   Боже Всевышний, за что нам такое.
   Может не встретимся, больше с тобою,
   Боже Всевышний, за что нам такое.
    
   В старой церквушке, у озера синего,
   Там где горят, купола золоченные,
   Старый монах, с кодилом и рясою,
   Нас обвенчает, под звуки органные.
   Старый монах, с кодилом и рясою,
   Нас обвенчает, под звуки органные.

Lotyniškas tekstas

Petliura - V staroj cerkvushke


   V staroj cerkvushke, u ozera sinego,
   Tam gde goriat, kupola zolochennyje,
   Staryj monah, s kodilom i riasoju,
   Nas obvenchajet, pod zvuki organnyje.
   Staryj monah, s kodilom i riasoju,
   Nas obvenchajet, pod zvuki organnyje.
    
   Ty ukryvalas', fatoj belosnezhnoju,
   Ot mira nenastnogo, khmurogo, serogo,
   My pocelujemsia, milyje, nezhnyje,
   Bogu pokornyje, v boga uveruja.
   My pocelujemsia, milyje, nezhnyje,
   Bogu pokornyje, v boga uveruja.
    
   Ty obnimala, menia celovala,
   Laskovym vzgliadom, menia provozhala,
   Mozhet ne vstretimsia, bol'she s toboju,
   Bozhe Vsevyshnij, za chto nam takoje.
   Mozhet ne vstretimsia, bol'she s toboju,
   Bozhe Vsevyshnij, za chto nam takoje.
    
   V staroj cerkvushke, u ozera sinego,
   Tam gde goriat, kupola zolochennyje,
   Staryj monah, s kodilom i riasoju,
   Nas obvenchajet, pod zvuki organnyje.
   Staryj monah, s kodilom i riasoju,
   Nas obvenchajet, pod zvuki organnyje.
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By