Dainų tekstai > Ольга АрефьеваOrginalus tekstas

Ольга Арефьева (Ковчег) - Тот

   Когда-то сюда
   Придет Тот,
   Когда-то сюда
   Придет Тот,
   Подует ветер
   От мыса Клод,
   Острова Лод,
   Имени Год -
   Когда-то сюда придет
   Тот.
    
   Когда-то сюда
   Пришел Он -
   Так давно,
   Что он был всегда,
   Сделал их всех
   Теми,кто они есть,
   Сделал все это
   Тем, что есть,
   Но если ему надоест,
    
   Поднимется ветер
   От мыса Клод,
   Острова Лод,
   Имени Год -
   И тогда-то сюда
   Явится Тот,
   Восстанет вода,
   Камень и лед,
   О, очень скоро
   Сюда придет
   Тот.
    
   Его поступь тонка,
   А рука легка,
   Он знает, что все это -
   Только игра
   Света и тени,
   Зла и добра -
   Он сам начал ее,
   Но настанет пора -
   Подует от мыса Клод,
   Острова Lord.
   С острова Клод,
   Мыса God
   Придет Тот.

Lotyniškas tekstas

Ol'ga Aref'jeva (Kovcheg) - Tot


   Kogda-to siuda
   Pridet Tot,
   Kogda-to siuda
   Pridet Tot,
   Podujet veter
   Ot mysa Klod,
   Ostrova Lod,
   Imeni God -
   Kogda-to siuda pridet
   Tot.
    
   Kogda-to siuda
   Prishel On -
   Tak davno,
   Chto on byl vsegda,
   Sdelal ih vseh
   Temi,kto oni jest',
   Sdelal vse eto
   Tem, chto jest',
   No jesli jemu nadojest,
    
   Podnimetsia veter
   Ot mysa Klod,
   Ostrova Lod,
   Imeni God -
   I togda-to siuda
   Javitsia Tot,
   Vosstanet voda,
   Kamen' i led,
   O, ochen' skoro
   Siuda pridet
   Tot.
    
   Jego postup' tonka,
   A ruka legka,
   On znajet, chto vse eto -
   Tol'ko igra
   Sveta i teni,
   Zla i dobra -
   On sam nachal jeje,
   No nastanet pora -
   Podujet ot mysa Klod,
   Ostrova Lord.
   S ostrova Klod,
   Mysa God
   Pridet Tot.
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By