Dainų tekstai > Ольга АрефьеваOrginalus tekstas

Ольга Арефьева (Ковчег) - Сороконожка

   Встречай по одёжке
   Сороконожку,
   А провожай по обужке,
   И вспоминая подружку в психушке,
   Мешком получай по башке.
    
   Тоскуй по игрушке,
   По побирушке -
   Всё отдавай при делёжке,
   Целуя подушку и плача втихушку,
   Полушку храни в кошельке.
    
   И скажет старуха,
   Схватившись за ухо:
   "И на тебя есть блоха!
   Была ли плоха я, когда с малахая
   Проруха украла меха?"
    
   А ты не напишешь
   Ни слова в афише
   И книжку закроешь потуже,
   Ведь хуже не будет, поскольку ты в луже
   Прохожему дашь петуха.
    
   Цени эти мысли,
   Покуда не скисли,
   А записи - выше вдвойне,
   А встретишь красотку - запомни находку
   И свистни немедленно мне.
    
   А если, а если,
   Вдали или здесь ли,
   Ты влипнешь в залётную плесень,
   Забудь то, что было,
   И быдло, и мыло,
   И весело выйди на Пресне!

Lotyniškas tekstas

Ol'ga Aref'jeva (Kovcheg) - Sorokonozhka


   Vstrechaj po odiozhke
   Sorokonozhku,
   A provozhaj po obuzhke,
   I vspominaja podruzhku v psihushke,
   Meshkom poluchaj po bashke.
    
   Toskuj po igrushke,
   Po pobirushke -
   Vsio otdavaj pri deliozhke,
   Celuja podushku i placha vtihushku,
   Polushku khrani v koshel'ke.
    
   I skazhet staruha,
   Skhvativshis' za uho:
   "I na tebia jest' bloha!
   Byla li ploha ja, kogda s malahaja
   Proruha ukrala meha?"
    
   A ty ne napishesh'
   Ni slova v afishe
   I knizhku zakrojesh' potuzhe,
   Ved' khuzhe ne budet, poskol'ku ty v luzhe
   Prohozhemu dash' petuha.
    
   Ceni eti mysli,
   Pokuda ne skisli,
   A zapisi - vyshe vdvojne,
   A vstretish' krasotku - zapomni nahodku
   I svistni nemedlenno mne.
    
   A jesli, a jesli,
   Vdali ili zdes' li,
   Ty vlipnesh' v zaliotnuju plesen',
   Zabud' to, chto bylo,
   I bydlo, i mylo,
   I veselo vyjdi na Presne!
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By