Dainų tekstai > Ольга АрефьеваOrginalus tekstas

Ольга Арефьева (Ковчег) - Мышка Божия

   Мышка Божия не знает
   Ни заботы ни труда,
   Целый день скакает
   И грызает провода,
   Целый день она летает
   Ниоткуда в никуда,
   От посуды до простуды,
   От всегда до никогда.
   Если утро наступает -
   Ищет мышка, где еда,
   Если вечер наступает -
   Ищет мышка, где беда,
   Ищет кошка, где окошко,
   Что ведет её туда,
   Где мышиная дорожка
   Ниоткуда в никуда.
    
    
   На зубах у ней сторожка,
   Сторожок в её глазах,
   Каждый шаг её - подножка,
   Каждый жест внушает страх,
   По воде гуляет кошка,
   Ищет мышку для чего? -
   Пожуёт её немножко,
   Проглоти'т после того.
   Поварив её, отпустит,
   В унитазе воду спустит -
   Мышка-мышка, погуляй,
   Поезжай за дальний край,
   На трамвай садись последний,
   Отправляйся дальше, дальше,
   Через север, через юг,
   Возвращайся, сделав круг.
   Неразменною полушкой,
   Жизнерадостною мушкой,
   Новой мышкой, новой кошкой,
   Новой мошкой или блошкой,
   Снова время настаёт,
   Возвращайся в оборот!
   Дай же, Боже, благодати,
   Каждой твари дай по паре,
   Каждой паре - по кровати,
   Каждой кошке дай по мышке,
   Каждой мышке - по сынишке,
   По дочурке, по мужьишке,
   По печурке, по дровишке,
   Каждой норке дай по корке,
   Каждой звере дай по вере,
   Жизни каждой животине
   Дай же, Отче, Дух и Сыне!

Lotyniškas tekstas

Ol'ga Aref'jeva (Kovcheg) - Myshka Bozhija


   Myshka Bozhija ne znajet
   Ni zaboty ni truda,
   Celyj den' skakajet
   I gryzajet provoda,
   Celyj den' ona letajet
   Niotkuda v nikuda,
   Ot posudy do prostudy,
   Ot vsegda do nikogda.
   Jesli utro nastupajet -
   Ishhet myshka, gde jeda,
   Jesli vecher nastupajet -
   Ishhet myshka, gde beda,
   Ishhet koshka, gde okoshko,
   Chto vedet jejo tuda,
   Gde myshinaja dorozhka
   Niotkuda v nikuda.
    
    
   Na zubah u nej storozhka,
   Storozhok v jejo glazah,
   Kazhdyj shag jejo - podnozhka,
   Kazhdyj zhest vnushajet strah,
   Po vode guliajet koshka,
   Ishhet myshku dlia chego? -
   Pozhujot jejo nemnozhko,
   Progloti't posle togo.
   Povariv jejo, otpustit,
   V unitaze vodu spustit -
   Myshka-myshka, poguliaj,
   Pojezzhaj za dal'nij kraj,
   Na tramvaj sadis' poslednij,
   Otpravliajsia dal'she, dal'she,
   Cherez sever, cherez jug,
   Vozvrashhajsia, sdelav krug.
   Nerazmennoju polushkoj,
   Zhizneradostnoju mushkoj,
   Novoj myshkoj, novoj koshkoj,
   Novoj moshkoj ili bloshkoj,
   Snova vremia nastajot,
   Vozvrashhajsia v oborot!
   Daj zhe, Bozhe, blagodati,
   Kazhdoj tvari daj po pare,
   Kazhdoj pare - po krovati,
   Kazhdoj koshke daj po myshke,
   Kazhdoj myshke - po synishke,
   Po dochurke, po muzh'ishke,
   Po pechurke, po drovishke,
   Kazhdoj norke daj po korke,
   Kazhdoj zvere daj po vere,
   Zhizni kazhdoj zhivotine
   Daj zhe, Otche, Duh i Syne!
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By