Dainų tekstai > Ольга АрефьеваOrginalus tekstas

Ольга Арефьева (Ковчег) - Квинтолов

   Ты мной играешь как мышка кошкой
   Как музыка скрипкой струна скрипачом
   Вино пьёт пьяниц пчелу пьёт мёд
   А ты мной играешь как дым огнём
    
   Ты мной играешь так не стесняйся
   Скажи во что и скажи зачем
   Раз играешь то признавайся
   Во что на чём кого и с кем
    
   Мой квинтолов играет на квинте
   Мой крысолов играет на крысе
   Мой мыслелов играет на мысли
   Кис-кис киска ты не спишь где твоя мышь
    
   На мышеловке захлопнулась крышка
   Кошка в ловушке а в брюшке мышь
   А ты мной играешь и не боишься
   На теле флейты на флейте крыш
    
   Дорога похоже идёт прохожим
   Ребёнок с пелёнок рождает мать
   Карты командуют игроками
   Пуля стволом ствол взводом солдат
    
   Мой квинтолов играет на квинте
   Мой крысолов играет на крысе
   Мой мыслелов играет на мысли
   Кис-кис киска ты не спишь где твоя мышь

Lotyniškas tekstas

Ol'ga Aref'jeva (Kovcheg) - Kvintolov


   Ty mnoj igrajesh' kak myshka koshkoj
   Kak muzyka skripkoj struna skripachom
   Vino p'jot p'janic pchelu p'jot miod
   A ty mnoj igrajesh' kak dym ogniom
    
   Ty mnoj igrajesh' tak ne stesniajsia
   Skazhi vo chto i skazhi zachem
   Raz igrajesh' to priznavajsia
   Vo chto na chiom kogo i s kem
    
   Moj kvintolov igrajet na kvinte
   Moj krysolov igrajet na kryse
   Moj myslelov igrajet na mysli
   Kis-kis kiska ty ne spish' gde tvoja mysh'
    
   Na myshelovke zahlopnulas' kryshka
   Koshka v lovushke a v briushke mysh'
   A ty mnoj igrajesh' i ne boish'sia
   Na tele flejty na flejte krysh
    
   Doroga pohozhe idiot prohozhim
   Rebionok s pelionok rozhdajet mat'
   Karty komandujut igrokami
   Pulia stvolom stvol vzvodom soldat
    
   Moj kvintolov igrajet na kvinte
   Moj krysolov igrajet na kryse
   Moj myslelov igrajet na mysli
   Kis-kis kiska ty ne spish' gde tvoja mysh'
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By