Dainų tekstai > Ольга АрефьеваOrginalus tekstas

Ольга Арефьева (Ковчег) - Беспредел

   Нет предела,
   Когда ты не при деле,
   Когда ты не при цели,
   Когда ты не у дел.
   Нет предела,
   Передела удела,
   Перепева припева,
   Но есть беспредел.
    
   Есть герои,
   А есть геморрои,
   Героини
   И их героин,
   Эти строем,
   А эти по трое,
   Все ждут, как откроют,
   Все тут как один.
    
   А ты без доли,
   Ты обездолен,
   Ты без роли -
   Ни шут, ни король.
   Но порою
   Те, кто по трое,
   Кто строем и роем -
   Хотят твою роль.
    
   Есть предел,
   Когда ты при деле,
   Когда ты при цели,
   Когда ты у дел,
   Есть предел,
   Когда ты при теле,
   Но нет беспредела,
   Где же наш беспредел?

Lotyniškas tekstas

Ol'ga Aref'jeva (Kovcheg) - Bespredel


   Net predela,
   Kogda ty ne pri dele,
   Kogda ty ne pri celi,
   Kogda ty ne u del.
   Net predela,
   Peredela udela,
   Perepeva pripeva,
   No jest' bespredel.
    
   Jest' geroi,
   A jest' gemorroi,
   Geroini
   I ih geroin,
   Eti strojem,
   A eti po troje,
   Vse zhdut, kak otkrojut,
   Vse tut kak odin.
    
   A ty bez doli,
   Ty obezdolen,
   Ty bez roli -
   Ni shut, ni korol'.
   No poroju
   Te, kto po troje,
   Kto strojem i rojem -
   Khotiat tvoju rol'.
    
   Jest' predel,
   Kogda ty pri dele,
   Kogda ty pri celi,
   Kogda ty u del,
   Jest' predel,
   Kogda ty pri tele,
   No net bespredela,
   Gde zhe nash bespredel?
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By