Dainų tekstai > МельницаOrginalus tekstas

Мельница - Ночная кобыла

Он шел ночною, порой ночною
За темной рекою, за быстрой водою.
Не знал укора, не знал покоя,
За желтой луною, за ней, вороною.
Пришел желанный, ушел постылый,
Чужая рана его томила,
Чужая слава его манила
Туда, где ходила ночная кобыла.

Честного не жди слова,
Я тебя предам снова.
Не ходи, не гляди, не
Жди, я не твоя отныне.
Верить мне - мало толку,
Не грусти дорогой долгой
Не смотри назад с тоскою,
Не зови меня за собою...

Срезал дорогой высокий стебель,
Смотрел себе под ноги и видел небо,
Холмы кострами объял золотыми
И, глядя в пламя, шептал ее имя.
Искал кобылу, нашел кобылу,
Как ночь сулила, весна молила;
Пружинил силы сквозь мрак ревнивый,
Связал кобылу ее же гривой.

Честного не жди слова,
Я тебя предам снова.
Не ходи, не гляди, не
Жди, я не твоя отныне.
Верить мне - мало толку,
Не грусти дорогой долгой
Не смотри назад с тоскою,
Не зови меня за собою...

Весна хмельная, весна дурная,
Зачем ты вела до последнего края?
Уделом смелых зачем пленила,
Что ты наделала, что натворила!
Над жребием сильных, над древней страстью
Нет - нет - нет - он был не властен.
Река забыла, луна простила
Кого сгубила ночная кобыла.
Он шел ночною, порой ночною,
За желтой луною, за ней, вороною;
Весна забыла, река простила
Кого сгубила ночная кобыла.

Lotyniškas tekstas

Mel'nica - Nochnaja kobyla


On shel nochnoju, poroj nochnoju
Za temnoj rekoju, za bystroj vodoju.
Ne znal ukora, ne znal pokoja,
Za zheltoj lunoju, za nej, voronoju.
Prishel zhelannyj, ushel postylyj,
Chuzhaja rana jego tomila,
Chuzhaja slava jego manila
Tuda, gde khodila nochnaja kobyla.

Chestnogo ne zhdi slova,
Ja tebia predam snova.
Ne khodi, ne gliadi, ne
Zhdi, ja ne tvoja otnyne.
Verit' mne - malo tolku,
Ne grusti dorogoj dolgoj
Ne smotri nazad s toskoju,
Ne zovi menia za soboju...

Srezal dorogoj vysokij stebel',
Smotrel sebe pod nogi i videl nebo,
Kholmy kostrami ob`jal zolotymi
I, gliadia v plamia, sheptal jeje imia.
Iskal kobylu, nashel kobylu,
Kak noch' sulila, vesna molila;
Pruzhinil sily skvoz' mrak revnivyj,
Sviazal kobylu jeje zhe grivoj.

Chestnogo ne zhdi slova,
Ja tebia predam snova.
Ne khodi, ne gliadi, ne
Zhdi, ja ne tvoja otnyne.
Verit' mne - malo tolku,
Ne grusti dorogoj dolgoj
Ne smotri nazad s toskoju,
Ne zovi menia za soboju...

Vesna khmel'naja, vesna durnaja,
Zachem ty vela do poslednego kraja?
Udelom smelyh zachem plenila,
Chto ty nadelala, chto natvorila!
Nad zhrebijem sil'nyh, nad drevnej strast'ju
Net - net - net - on byl ne vlasten.
Reka zabyla, luna prostila
Kogo sgubila nochnaja kobyla.
On shel nochnoju, poroj nochnoju,
Za zheltoj lunoju, za nej, voronoju;
Vesna zabyla, reka prostila
Kogo sgubila nochnaja kobyla.
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By