Dainų tekstai > Филипп КиркоровOrginalus tekstas

Филипп Киркоров - Он твоя иллюзия

Он к тебе опоздал, только поводом -
Врядли пробки огромного города
Ты спустись с неба - жизнь на земле, внизу
А прогнозы пророчат грозу...

Не кричи о любви с уличных реклам
Не дели не делимое пополам
Посмотри: битва сердцем - проиграна
Ты сама это выбрала

Припев:
Он - твоя иллюзия
Он - бессонница
Не начавшись эта история -
Не закончится

Не любовь ему ты...
И не любовница
Не начавшись эта история -
Не закончится

Виноградными гроздьями тучи ждут
Что руками ветра с неба их сорвут
Он забудет тебе позвонить
А ночь - сменит день всё-рано

Ты спустись с неба - жизнь на земле, внизу
Боль отпустит - не пробуй на вкус слезу
Заучи наизусть: Горе - не Беда
Да и не навсегда...

Припев:
Он - твоя иллюзия
Он - бессонница
Не начавшись эта история -
Не закончится

Не любовь ему ты...
И не любовница
Не начавшись эта история -
Не закончится

Соло.

Припев:
Он - твоя иллюзия
Он - бессонница
Не начавшись эта история -
Не закончится

Не любовь ему ты...
И не любовница
Не начавшись эта история -
Не закончится

Он - твоя иллюзия...

Он - твоя иллюзия...
Он - бессонница
Не начавшись эта история -
Не закончится

Не закончится...

Lotyniškas tekstas

Filipp Kirkorov - On tvoja illiuzija


On k tebe opozdal, tol'ko povodom -
Vriadli probki ogromnogo goroda
Ty spustis' s neba - zhizn' na zemle, vnizu
A prognozy prorochat grozu...

Ne krichi o liubvi s ulichnyh reklam
Ne deli ne delimoje popolam
Posmotri: bitva serdcem - proigrana
Ty sama eto vybrala

Pripev:
On - tvoja illiuzija
On - bessonnica
Ne nachavshis' eta istorija -
Ne zakonchitsia

Ne liubov' jemu ty...
I ne liubovnica
Ne nachavshis' eta istorija -
Ne zakonchitsia

Vinogradnymi grozd'jami tuchi zhdut
Chto rukami vetra s neba ih sorvut
On zabudet tebe pozvonit'
A noch' - smenit den' vsio-rano

Ty spustis' s neba - zhizn' na zemle, vnizu
Bol' otpustit - ne probuj na vkus slezu
Zauchi naizust': Gore - ne Beda
Da i ne navsegda...

Pripev:
On - tvoja illiuzija
On - bessonnica
Ne nachavshis' eta istorija -
Ne zakonchitsia

Ne liubov' jemu ty...
I ne liubovnica
Ne nachavshis' eta istorija -
Ne zakonchitsia

Solo.

Pripev:
On - tvoja illiuzija
On - bessonnica
Ne nachavshis' eta istorija -
Ne zakonchitsia

Ne liubov' jemu ty...
I ne liubovnica
Ne nachavshis' eta istorija -
Ne zakonchitsia

On - tvoja illiuzija...

On - tvoja illiuzija...
On - bessonnica
Ne nachavshis' eta istorija -
Ne zakonchitsia

Ne zakonchitsia...
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By