Dainų tekstai > ЧичеринаOrginalus tekstas

Чичерина - Сама

   Синий снег
   Сугробы слез
   На окне
   Цветок замерз
   Холодно
   За окном
   Черный пес бежит
   За белым котом
   Ты как всегда
   Ложишься спать одна
    
   А говорила сама, сама, сама
   Кризис, скорей бы зима, зима, зима
   А говорила сама, сама, сама...
    
   Холодно
   Дома одна
   Сегодня, завтра
   Вчера и всегда
   Ждешь его
   И раньше ждала
   Только он далеко
   А вокруг зима
   Ты как всегда
   Ложишься спать одна
    
   А говорила сама, сама, сама
   Кризис, скорей бы зима, зима, зима
   А говорила сама, сама, сама...
    
   Ты как всегда ложишься
   Как всегда ложишься
   Как всегда ложишься
   Как всегда ложишься
    
   А говорила сама, сама, сама
   Кризис, скорей бы зима, зима, зима
   А говорила сама, сама, сама...
    
   А говорила сама, сама, сама

Lotyniškas tekstas

Chicherina - Sama


   Sinij sneg
   Sugroby slez
   Na okne
   Cvetok zamerz
   Kholodno
   Za oknom
   Chernyj pes bezhit
   Za belym kotom
   Ty kak vsegda
   Lozhish'sia spat' odna
    
   A govorila sama, sama, sama
   Krizis, skorej by zima, zima, zima
   A govorila sama, sama, sama...
    
   Kholodno
   Doma odna
   Segodnia, zavtra
   Vchera i vsegda
   Zhdesh' jego
   I ran'she zhdala
   Tol'ko on daleko
   A vokrug zima
   Ty kak vsegda
   Lozhish'sia spat' odna
    
   A govorila sama, sama, sama
   Krizis, skorej by zima, zima, zima
   A govorila sama, sama, sama...
    
   Ty kak vsegda lozhish'sia
   Kak vsegda lozhish'sia
   Kak vsegda lozhish'sia
   Kak vsegda lozhish'sia
    
   A govorila sama, sama, sama
   Krizis, skorej by zima, zima, zima
   A govorila sama, sama, sama...
    
   A govorila sama, sama, sama
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By