Dainų akordai > Roko opera Jūratė ir Kastytis

Roko opera Jūratė ir Kastytis - Mūšis

				Froma: Kvedaras Simonas <>Skylė ir Co
Roko opera JŪRATė IR KASTYTIS

Libreto autorius: Rimvydas Stankevičius
Kompozitorius: Rokas Radzevičius

Akordus parinko: Simonas Kvedaras

A5 [577xxx]
B5 [688xxx]
C5 [x355xx]
G5 [355xxx]
F#5 [244xxx]
F5 [133xxx]

/ - nuslinkimas į kitą natą (slide)

8. Mūšis

A5 G5 A5 C5 A5 G5 A5 F#5 F5 x8

Perkūnas:

A5 G5 /A5
Ugnis, mirtis it varnas
/C5 /A5 G5/A5
Tvyro danguje
/C5 /A5 G5/A5
Lyg neganda juoda.

/C5/A5 G5/A5

/C5 /A5 G5 A5
Lai švyti mano kardas
/C5 /A5 G5 A5
Lai skamba jo daina:
/C5 /A5 G5 A5
"Dabar ar niekada"

/C5/A5 G5/A5

/C5 A5 G5 /A5
Ugnis, mirtis it varnas
/C5 /A5 G5/A5
Tvyro danguje
/C5 /A5 G5/A5
Lyg neganda juoda.

/C5/A5 G5/A5

/C5 /A5 G5 A5
Lai švyti mano kardas
/C5 /A5 G5 A5
Lai skamba jo daina:
/C5 /A5 G5 A5
"Dabar ar niekada"

/C5/A5

Choras:

A5 B5
šauk, kirsk, krisk, mirk
A5 B5
Juk tam ir atėjai
A5 B5
šauk, kirsk, krisk, mirk
A5 B5
Dėl to juk ir gimei

A5 B5
šauk, kirsk, krisk, mirk
A5 B5
Juk tam ir atėjai
A5 B5
šauk, kirsk, krisk, mirk
A5 B5
Dėl to juk ir gimei

A5 G5 A5 C5 A5 G5 A5 F#5 F5 x4

Neptūnas:

A5 /C5/
šuoliuos žirgai it bangos,
A5 /G5/
Krauju gesins žvaigždes
A5 /C5/A5/G5
Aš atėjau tavęs
A5 /C5/
Mirties gyvatės rangos
A5 /G5/
Padangė lyg žaizda:
A5 /C5/A5/G5
"Dabar ar niekada"

A5 /C5/
šuoliuos žirgai it bangos,
A5 /G5/
Krauju gesins žvaigždes
A5 /C5/A5/G5
Aš atėjau tavęs
A5 /C5/
Mirties gyvatės rangos
A5 /G5/
Padangė lyg žaizda:
A5 /C5/A5
"Dabar ar niekada"

Choras:

A5 B5
šauk, kirsk, krisk, mirk
A5 B5
Juk tam ir atėjai
A5 B5
šauk, kirsk, krisk, mirk
A5 B5
Dėl to juk ir gimei

A5 B5
šauk, kirsk, krisk, mirk
A5 B5
Juk tam ir atėjai
A5 B5
šauk, kirsk, krisk, mirk
A5 B5
Dėl to juk ir gimei

A5 G5 A5 C5 A5 G5 A5 F#5 F5 x4

Perkūnas:
A5 C5
Nutrauki šūviø lietø

Neptūnas:
A5 F#5
Gesink savus žaibus

Perkūnas:
A5 C5 A5 G5
Greit vandenys išdžius

Perkūnas:
A5 C5
Sugauki mano ietį

Neptūnas:
A5 C5
Skanauk mirties lašus

Neptūnas:
A5 G5
Hei, jūra

Perkūnas:
A5 C5
Hei, dangus

Choras:

A5 B5
šauk, kirsk, krisk, mirk
A5 B5
Juk tam ir atėjai
A5 B5
šauk, kirsk, krisk, mirk
A5 B5
Dėl to juk ir gimei

A5 B5
šauk, kirsk, krisk, mirk
A5 B5
Juk tam ir atėjai
A5 B5
šauk, kirsk, krisk, mirk
A5 B5
Dėl to juk ir gimei

Choras (Bosas groja tik A):
A A G# G# F# F# F F x2

Bosas:
A G# G F# x2

A5 G5 A5 C5 A5 G5 A5 F#5 F5 x16
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By