Dainų akordai > Roko opera Jūratė ir Kastytis

Roko opera Jūratė ir Kastytis - Motinos malda Perkūnui

				Froma: Kvedaras Simonas <>Skylė ir Co
Roko opera JŪRATĖ IR KASTYTIS

Libreto autorius: Rimvydas Stankevičius
Kompozitorius: Rokas Radzevičius

Akordus parinko: Simonas Kvedaras

A5 [577xxx]
C5 [x355xx]
G5 [355xxx]

5. Motinos malda Perkūnui

Motina:

A5 A5
Nors vaiko nuodėmė didi,
A5
Šaukiu tave, Griausmavaldy,
Pasigailėk, atleiski.

Choras:

C5 G5
Pasigailėk, atleiski.

Motina:

A5 A5
Aš savo plaukus tau dedu
A5
Kaip auką atgailos maldų
Nebauski, vai neteiski.

Choras:

C5 G5
Nebauski, vai neteiski.

A5 A5
Prikelt mergelę vandenų
A5
Žynys išdrįso šių dienų
Beprotis Kopų Senis.

Choras:

C5 G5
Beprotis Kopų Senis.

Motina:

A5 A5
Mano sūnus - lengvatikys
A5
Užtemdė meilė jo akis
Jį aistros tolin gena

Choras:
C5 G5
Jį aistros tolin gena

Motina:
C5 G5 A5
Mes per silpni, todėl kalti,

Choras:

Tokie jau esam sutverti

Motina:
C5 G5 A5
Ugnies ir prakeiksmo verti,

Choras:

Mes žinom tai, Perkūne,

Motina:
C5 G5 A5
Prašau malonės didelės,

Choras:

O jeigu viešpats negalės,

Motina:
C5 G5
Lai būna taip, kaip būna

Choras:

C5 G5 A5 x8
Lai būna taip, kaip būna

Perkūnas:

A5 A5
O prakeiktieji niekdariai,
A5
Kvailybės ir tamsos kariai
Prieš mano veikiat valią?

Choras:

C5 G5
Prieš tavo veikiam valią.

Perkūnas:

A5 A5
Esi dora, maldos sesuo,
A5
Bet susitaikyki su tuo -
Kaltųjų laukia galas

Choras:

C5 G5
Kaltųjų laukia galas

Perkūnas:
C5 G5 A5
Jūs per silpni, todėl kalti

Choras:

Tokie jau esam sutverti

Perkūnas:
C5 G5 A5
Ugnies ir prakeiksmo verti -

Choras:

Tokia valia Perkūno

Perkūnas:
C5 G5 A5
Dėl jūs puikybės didelės

Choras:

Padėt mums niekas negalės

Perkūnas:
C5 G5
Lai prasikaltę žūna.

Choras:
C5 G5 A5 x16
Lai prasikaltę žūna.

Motina:
C5 G5 A5 C5 G5 A5
Nors vaiko nuodėmė didi,
C5 G5 A5 A5 C5 G5 A5
Pasigailėk, atleiski.

C5 G5 A5 x12

C5 G5 A5 C5 G5 A5
Aš savo plaukus tau dedu
C5 G5 A5 C5 G5 A5
Nebauski, vai neteiski.

C5 G5 A5 x12

Choras:
C5 G5 A5
Mes per silpni, todėl kalti

Perkūnas:

Tokie jau esat sutverti

Choras:
C5 G5 A5
Ugnies ir prakeiksmo verti -

Perkūnas:

Tokia valia Perkūno

Choras:
C5 G5 A5
Dėl mūs puikybės didelės

Perkūnas:

Padėt jums niekas negalės

Choras ir Perkūnas:
C5 G5 A5
Lai prasikaltę žūna.
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By