Dainų akordai > Kernagis, Vytautas

Kernagis, Vytautas - Tamošiaus Bekepurio piršlybos

				  (VU MIF)Tamošiaus Bekepurio piršlybos
Vytautas Kernagis
iš albumo „Kabaretas tarp girnų 1979-1994“
ž. Kazio Binkio (iš eiliuotų feljetonų rinkinio „Tamošius
Bekepuris ir kitos Alijošiaus dainuškos“, 1928 m.)

C Dm
Rudenį visi į poras:
G C
Petras glaustos prie Barboros
C Dm
Romas sukas apie Oną
G C
Marjona myli Joną
Am D
Duok tu jai nors milijoną
G E
Neperleis ji niekam Jono
Am D
Čia ir Pranas su Maryte
G E
Ruošias vestuves daryti
Am D
Ir, be to, Morkienės Kastę
G
Mano Gintaučiokas vesti

C Dm
Žodžiu, šitokios naujienos
G C
Rudenį trumpėja dienos
C Dm
Bet ilgesnės daros naktys
G C
Ir mergiotėm ima sektis
Am D
Tas pažiūri, tas paklausia
Am D
O nuo to saldainių gausi
Am D
Pakalbėk tiktai gražiuoju
G E
Žiūri - jau ir atvažiuoja
Am D
Tuoj ir lenda prie mamytės
G E
Tam Marytės, tam Onytės
Am D
Dukterų turėk nors šimtą
G G
Regis, tuoj visas išimtų
A7 D
O, Maryte, o, Onyte
A7 D
O, Kastyte, o, Rūtyte!
G E
O!...
A7 D

E -

(grojam barre:)
Am Gm
Rudenį šaltesnis oras
Bb Am Dm
Visi buriasi į poras
Am Gm
Tik Tamošius Bekepuris
Bb Am Dm
Sau poros lig šiol neturi

Bb C F
Nors visi aplinkui juda
Bb C F
Bet Tamošius lėto būdo
Bb C F
Pats į lauką, pats į tvartą
E7->E Am
Pats sau kepa, pats sau verda
D G
Pats mazgoja sau puodynes

Žodžiu, trūksta gaspadinės...

(grįžtam prie nebebarre:)
Am -
Dėdės galva - ne burokas
- -
Dėdė pakalbėti moka
Dm E
Am -
E (šitą trumpai - brūkšt:))
Am -
Tu, Tamošiau, - tikras laužas
- -
Ko tu su avim tom gniaužais?
Dm E
Am -
E
Am -
Argi čia tau vyro darbas
- -
Vilnas kirpt, mazgoti tarbas
Dm
Prižiūrėt ir lesint vištą
E
Kad ji baloj kad ji baloj,
Am -
Kad ji baloj kur perplyštų!..

Am -
Ko žiopsai taip nusiminęs?
- -
Matau - reikia gaspadinės
Dm
Šiaip tu vyras kaip ridikas
E
Šiaip tu vyras kaip ridikas
Am
Taip kalbėjo dėdė Mikas

F

Bbm -
Dėdė Mikas taip kalbėjo
- -
Ir kalbėjo ne ant vėjo
D#m F
Op-a! Op-a!..
Bbm -
F
Bbm -
Nes Tamošius viską girdi
- -
Žodžiai krinta jam į širdį
D#m
O širdis juk ne iš medžio
F
Tik svarbu tik svarbu
Bbm
Padaryti pradžią

F# - B -
O toliau
Em
Eitų savaime
A D
Bet Tamošių ima baimė
G C
Gaspadinė - geras daiktas
B
Bet piršlybos tos prakeiktos!
O, kad taip šitaip be piršlybų:
Atradai - ir rauk kaip grybą!

Em7

B
Lietuvoj tokia jau tvarka
Jeigu nori vesti mergą
Em7
Tai prieš tai reik lošti kvailį
Nuvažiuot, šaipytis meiliai
B
Kvailus išmislus kalbėti
Glamonėti mamą tėtį
Em7
Kol išdrįs jie pažadėti
Kraičio vieną pupų rėti
E Am
Taip Tamošius sau galvojo
D G
Mintys ūžė jam galvoje
E Am
Vis tikėti nenorėjo
B Em
Ojoj! Kad ir jam eilė atėjo

B
Štai bepiga Gintaučiokui
Jis gerai kalbėti moka
Em7
Turi laikraščių ir knygų
Juokus krėsti jam bepiga
B
Kas nustebins, Dieve mano
Mūsų Petrą arba Praną?
Em7
Viską jie gerai išmano
Viską viską viską viską!
E Am
O Tamošius kaktą rauko
D G
Prakaitą nuo veido brauko
E Am
Tik vienam Tamošiui vargas
B Em
Sukinėtis apie mergas

B
Dėdė Mikas neatstoja
Baras, rankomis mosuoja
Em7
- Tu bijok nors Dievo, vaike -
Gaspadinės gvoltu reikia!
B
Ar geruoju, ar piktuoju
Kitą savaitę važiuojam!
Em7
Dėdė Mikas suka ūsus
O Tamošiui miršta blusos

E Am
Kvapą užėmė gerklėje
D G
Teismo valanda atėjo
E Am
- Ak, dėduli, duok pakajų
B Em
Tai važiuosime, ar ką jau?
B -
Ojojojoj!..
Em7 -
B -
Em7 -

E Am
Mūs Tamošius - vyras rimtas
D G
Jis nemėgsta žodžiais imtis
E Am
Baigia šneką nemalonią
B C B Em
Emė ruoštis į kelio - o - nę
C B Em
Į kelio - o - nę
C B Em
Į kelio - o - nę

A7 D
Nooo!..
A7 D
G E
A7 D

G(no5)
Į kelionę
Am7
Į kelionę
Gm*
Į kelionę
Baug
Į kelionę
C Dm
Vieškelis tik garsiai dunda
G C
Nei duobių čia, nei paskliundų
C Dm
Avižų pilnesnis rėtis
G C
Traukia daug greičiau vežėtis
Am D
Mūs Tamošius atsilošęs
Am D
Blizga pusgiliais kaliošais
Am D
O šaly kaip bokštas sėdi
G E
Pasipūtęs Mikas dėdė
Am D
Ei, keleivi, suk iš kelio
G E
Ei, rangyk greičiau kumelę
Am D
Na, ir ko taip išsižiojei?
G E
Juk matai - piršliai važiuoja
Am D
Ei, keleivi, ei, keleivi!
G E
Suk iš kelio!
Am D G E
Ei-i, rangyk greičiau kumelę!
Am D G E
Na ir ko, na ir ko taip išsižiojai?
Am D G E
Cho cho - juk matai - piršliai važiuoja!
Am D
Ei, keleivi, suk iš kelio
G E
Ei, rangyk greičiau kumelę
Am D
Na, ir ko taip išsižiojei?
G E
Juk matai - piršliai važiuoja
Am D
Ei, keleivi, suk iš kelio
G E
Ei, rangyk greičiau kumelę
Am -
Na, ir ko taip išsižiojai?
Juk matai - piršliai važiuoja-a!

G!

Akordų suvestinė:
Apskliaustas skaitmuo rodo, kad jei nenusilaušit pirštų, galit grot su juo :)

E7->E [x 7 9 7 9 7]->[x 7 9 9 9 7]
Bbm [x 1 3 3 2 1] arba [6 8 8 6 6 6]
D#m [x x(1)3 4 2] arba [x 6 8 8 7 6]
Em7 pianinas groja nepatogiai (neperstygavus originaliai
neišsigroja), tad imam papr. Em: [0 x(2)4 5 3]
G(no5)[3 x x x 0 3]
Am7 [x 0 x(2)1 3]
Gm* [x 1 x x 3 3]
Baug [x 2 x x 4 3]

--
The Beatles - Blackbird
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By