Dainų akordai > Kernagis, Vytautas

Kernagis, Vytautas - Kaip Kukutis protą atgavo

				

Kaip Kukutis protą atgavo

Am D D*
- Kai dirbau žemei dangų, |
o jūrai dugną dėjau, |
o jūrai dugną dėjau - |
per Vokietijos gaisrą |
su, su kryžiais jie atėjo,|-------groti paprastai braukiant per stygas
ant kaklo pančius dėjo, |
ant kaklo pančius dėjo, |
per Vokietijos gaisrą |
po Blinstrubiškės ąžuolu |
Am
mane pakorė. |
|
Am | |-------x--------|
O kai mane pakorė, | |-----x---x------|
D | |---x-------x---x|
tuoj atėjau į protą: |-------|-D-----------D--| D - D akordo apatine styga
Am | |-Am----------Am-| Am-Am akordo apatine styga
atsižadėjau žemės, | |----------------|
D |
dangaus ir Lietuvos, |
Am D7 D* |
dangaus ir Lietuvos. |

(toliau kaip 2 posmely)
Anoj pasaulio pusėj
danguj man davė butą:
po Blinstrubiškės ąžuolu
du sieksniu pievos,
du sieksniu pievos.

O ko daugiau man reikia:
gavau du sieksniu pievos.
Nei arti, nei akėti:
ateina kartais karvė
ir visa patręšia.
Am D
Nei arti, nei akėti,- |
Am D |
o ko daugiau man reikia? |------groti paprastai braukiant per stygas
Am |
O ko daugiau man reikia? |

(toliau kaip 2 posm.)
Tveriu sau žemei dangų,
ramus sau gulinėju
po Blinstrubiškės ąžuolu -
senelių prieglaudoj,
senelių prieglaudoj.

Am D
Anoj pasaulio pusėj |
Am D |
žuvis varau į vandenis |
Am D |
ir suprantu, ko niekaip |
Am D |---------kaip ir antrame posme
suprasti negaliu, |
Am D |
ir suprantu, ko niekaip |
Am D |
suprasti negaliu. |

Am
Po Blinstubiškės ąžuolu |
mane pakotė. |
O kai mane pakorė, | Am
tuoj atėjau į protą | |-------0---------|
ir suprantu, | |-----1---1-------|
ko niekaip suprasti negaliu.| |---2------2----2-|
Po Blinstubiškės ąžuolu |---------|------------2----|
senelių prieglaudoj. | |-0---------------|
Po Blinstubiškės ąžuolu | |-----------------|
du siksnių pievos. |
Po Blinstubiškės ąžuolu |
mane pakotė.

D*........xx0233

Tikiuosi patiks. Labai praverstų paklausyti prieš grojant. Būčiau labai dėkingas, jei
įvertintumėt:)) |
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By