Dainų akordai > Įvairūs

Įvairūs - Kedainių roko grupės Ramiai himnas

				Kedainiu roko grupes "ramiai" himnas

C
Vël Pirmadienio vakaras
F
Chebra rinksis á mazgà
C
Traukys stygas gitaroms
G C
Nepataikys i taktà


Ir laidai trûkinës vël
Vokalistas uþkimsta
O vadovui ir vël
Skambesys nepatinka.

F G C
O „ramiai“ , „ramiai“ – praëjo metai ðie lengvai,
F G C
Greitai bëgo tamsus vakarai, kai grojom tu ir að „ramiai“ ramiai.......
O „ramiai“ , „ramiai“ – mokyklai ar eurovizijai,
Sugrosim mes taip pat kietai, ir viskas bus gerai –OK!

Jei norëtum ir tu
Prisijungti prie mûsø –
Nepazysti ne kiek
Nei gitaros , nei bûgnø.

Nebijok, juk ir mes
Ne kaþkà ir te mokam,
Nes ir gabalà si
Per puse metu iðmokom.

Vos si gabalà baigsim,
Gal atsiras kas paplos,
Vos nuo scenos nulipsim –
Jau kiti koncertuos.

Tada grisiu namo
Iðsitiesiu prie teliko,
Ir gersiu kava ramiai
Ið puodelio jau dvylikto

Panos manæs nemyli,
nes dainuoju prastai,
o gal myli, tik tyli
Nes að myliu „ramiai“...
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By