Dainų akordai > Hiperbolė

Hiperbolė - Aš dar dainuosiu

				Hiperbolë
AÐ DAR DAINUOSIU


A D A D
Að dar dainuosiu, nors balsas prikimo
Bm D A E
Dainuosiu ir tàsyk, bûdamas nebyliu.
A D A D7
Að dar dainuosiu, gal mano dainos
Bm D A
Pasieks ir tave pro þemës gaudesá.


F#m D F#m D
Noriu tik lûpas suvilgyti, tegul jos ðypsosi
F#m Bm A E
Mano dainos kuþdesiu virtusios. 2k.


Að dar dainuosiu, nes mano krûtinëj
Kaupiasi dainos tarytum debesys.
Tegu tai bus liûtis be griaustinio,
Bet að ir nesirengiu nieko nustebinti.


Noriu tik lûpas suvilgyti, tegul jos ðypsosi
Mano dainos kuþdesiu virtusios. 2k.


F# B
Kàgi man veikti, kai balsas prikimo?
G# F
Kito nëra man pasirinkimo…


A# D# A# D#
Að dar dainuosiu, nors balsas prikimo
Cm D# A# F
Dainuosiu ir tàsyk, bûdamas nebyliu.
A# D# A# D#7
Að dar dainuosiu, gal mano dainos
Cm D# A#
Pasieks ir tave pro þemës gaudesá.


Gm D# Gm D#
Noriu tik lûpas suvilgyti, tegul jos ðypsosi
Gm Cm A# F
Mano dainos kuþdesiu virtusios. 2k.


A# D#
Að dar dainuosiu,
A# D#
Að dar dainuosiu,
A# D#
Að dar dainuosiu,
A#sus2
Að dar dainuosiu…

Julius B.
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By