Dainų akordai > Foje

Foje - Geltoni krantai visa versija

				FOJE - GELTONI KRANTAIAm = 002210
Am' = 577555
Cm = 335543
A# = 688766
Gm = 355333
G# = 466544
Am 9 - 302210
= slaidas

Intro
E |--------------------------------------------------------------|
B |---------------------------------------3--5-------5--3--------|
G |-------5--4--------5--4-----------5--4-------2--5------5--4---|
D |--3--2------5--3--2--------5--3--2-----------------------------|
A |--------------------------------------------------------------|
E |--------------------------------------------------------------|Intro (groti siuos akordus ant tabo virsaus,taigi kad graziai skambetu reikia 2 gitaru)

Am Am9 F G
Am Am9 F G

Cm A# Cm
galbût ðiandiena að netoks
A# Cm
koks bût galëèiau jei suprasèiau
A# Cm
þemiðkus dësnius ir tiesas
A# Cm
jei numatyèiau tai kas bus
A# Cm
jeigu atspëèiau kad lietus
A# Cm
nakèiai atëjus bels á langà
A# Cm
jeigu atspëèiau kad diena
A# Gm G# G#
bus apsiniaukus ir drëgna

(perejimas) A# G# Gm G# G# (greitai)

Cm A# Cm G# A#
geltoni krantai jûros begalybëj
Cm A# Cm G# A#
þaidþiantys vaikai smëlio pilyse
Cm A# Cm G# A#
mano pëdos ten dar neiðsitrynë
Cm A# Cm G# A# G#... (uztesti)
kaip sugráþt atgal kaip atgaut save

(vel kaip intro)
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By