Dainų akordai > Foje

Foje - Bereikšmių Žodžių Reikšmė

				


Foje - Bereikšmių žodžių reikšmė

A9 - x02200
Em - 022000
Em* - grojamas su užglušinimu
Fmaj - xx3210


A9 Em Fmaj Em
Auksas - tai tavo tikslai
A9 Em Fmaj Em
Miestas - laukinių namai
A9 Em Fmaj Em
Žvaigždės - pasauliai kiti
A9 Em Fmaj
Norai - tai ką jauti
Em* Em* Em* Em
Čia čia čia čia čia čia čia


Mirti - tai gimti kitur
Kristi - tai kilti žemyn
Meilė - tai tavo kančia
Niekas - visa kas čia
Čia čia čia čia čia čia čia

Priedainis: (tie patys akordai tik ritmas greitesnis)

A9 Em Fmaj Em
Tai tik žodžių reikšmė
A9 Em Fmaj Em
Tai tik žodžių reikšmė
A9 Em Fmaj Em
Tai tik žodžių reikšmė
Em* Em* Em* Em


Laisvė - tu jos nejutai
Paukščiai - laisvės vaikai
Himnai - tai masių daina
Melas - tai tavo tiesa
Čia čia čia čia čia čia čia

Priedainis:

A9 Em Fmaj Em
Tai tik žodžių reikšmė
A9 Em Fmaj Em
Tai tik žodžių reikšmė
A9 Em Fmaj Em
Tai tik žodžių reikšmė
A9 Em Fmaj Em
Bereikšmių žodžių reikšmė

(po to dar tas pats dainuojama dviem balsais)

Em* Em* Em* Emby Termas
http://www.soften.ktu.lt/~ramadari
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By