Dainų akordai > Baggy B. Merunas Grudas

Baggy B. Merunas Grudas - Saule mano

				


Baggy B., Grûdas, Merûnas - O, saule, mano

Pragrojimas:

e|-12-12--11-7-7--11-11-9-5-5--11-11-9-9-7-7-5-4-2-0|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|

Uþdainis:

E
Að atsikëliau jë jë aha
F#m
Skaniai pavalgiau jë jë aha
H
Nusimaudþiau jë jë aha
E
As pagalvojau jë jë aha
F#m H E
Ir nesustojau jë jë...

E F#m
Kai geras oras ir ðirdis dainuoja,
H E
Diena lyg ðventë su tavim mieloji.
E F#m
Esu laimingas, kad tave turiu,
H E
Tu mano saulë po visø audrø.

Priedainis:

E F#m
O, saule, mano, tu po nakties,
H E
Jausmø pasaulá ðviesa uþlies.
Am E
O, saule, o, saule, mano
H E
Netark sudie, netark sudie.

Pragrojimas:

e|-12-12--11-7-7--11-11-9-5-5--11-11-9-9-7-7-5-4-2-0|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|

Uþdainis:

E F#m
Naktis ateina ir gamta uþmiega,
H E
Bet mënesienoj tavo groþis lieka.
E F#m
Ir vël svajoju vos atëjus rytui
H E
Su pirmu spinduliu tave matyti.

Priedainis:

E F#m
O, saule, mano, tu po nakties,
H E
Jausmø pasaulá ðviesa uþlies.
Am E
O, saule, o, saule, mano
H E
Netark sudie, netark sudie.

Pragrojimas:

e|-15-15--14-10-10--14-14-12-8-8--14-14-12-12-10-10-8-7-5-3|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

Uþdainis:

G Am
Kai geras oras ir ðirdis dainuoja,
D G
Diena lyg ðventë su tavim mieloji.
G Am
Esu laimingas, kad tave turiu,
D G
Tu mano saulë po visø audrø.

Priedainis:

G Am
O, saule, mano, tu po nakties, |
D G |
Jausmø pasaulá ðviesa uþlies. |
Cm G | X2
O, saule, o, saule, mano |
D G |
Netark sudie, netark sudie. |
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By