Dainų akordai > ANBO

ANBO - Kas

				


Shie akordai maždaug atitika bet reiketu aukstesneje tonacijoje


G C D C G
Kas i?galvojo g?les, balt? snieg? med?ius,
C D
Kurie laiko varn? lizdus

Kas i?galvojo nuodus, kuriais nuodija ?iurkes
Ar moterys vyrus savus

Kas i?galvojo dievus, valdingus, piktus ir
?iaurius

C D C G
Kuri? turim bijot ir gyvent
C G
Pagal j? mastelius

Pried. :
Lai la la le la lai la la la ..........

Kas i?galvojo akis, kuriom galim matyt
Ar kitiems ja badyt

Kas i?galvojo naktis, kada turi miegot
Ir kitiems jas trukdyt

Kas i?galvojo ligas, ?lyk??ias ir sunkias
Kuriom sergame mes

Viskas b?t? gerai, bet brang?s vaistai
Ir nuo j? dar skauda galva

Priedainis:

Kas i?galvojo dainas, kuri? klausote j?s,
O dainuojame mes

Kas i?galvojo knygas, kuri? herojais
Nebusim niekad mes

Priedainis:

© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By